Ørsted (DONG) askedepot Køge Havn
Grunddata
CVR-nr:
27446469
P-nr:
1010220110
Fagsystemnøgle:
9233b2c0-47e8-4830-bec0-64ad80fd6b5b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Matrikel:
6s - Skærbæk By, Taulov
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
352200
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Adminstrativt tilsyn Administrativt tilsyn 02-05-2017 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 10-08-2016 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 19-09-2019 Vis
Adminstrativt tilsyn Administrativt tilsyn 05-05-2020 Vis
Adminstrativt tilsyn Administrativt tilsyn 28-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
afgørelse om monitering i henhold til § 41 stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 (med senere ændringer) 27-02-2007 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis