Askedepot Ørsted (DONG) Køge Havn
Grunddata
CVR-nr:
27446469
P-nr:
1010220110
Fagsystemnøgle:
9233b2c0-47e8-4830-bec0-64ad80fd6b5b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nordhavnsvej 1
4600 Køge
Matrikel:
6s - Skærbæk By, Taulov
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 207. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som modtager mindre end eller lig med 10 tons affald pr. dag, og som har en samlet kapacitet på mindre end eller lig med 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald (Note: Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer.)
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
352200
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Adminstrativt tilsyn Administrativt tilsyn 02-05-2017 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 10-08-2016 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 19-09-2019 Vis
Adminstrativt tilsyn Administrativt tilsyn 05-05-2020 Vis
Adminstrativt tilsyn Administrativt tilsyn 28-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
afgørelse om monitering i henhold til § 41 stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 (med senere ændringer) 27-02-2007 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
afgørelse om at Ørsteds Askedepot på Køge Havn kan overgår til passiv tilstand 20-03-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis