Royal Ejerforening svømmebad
Grunddata
CVR-nr:
10313074
Fagsystemnøgle:
bda14ca9-b8af-47fe-b45e-b1d6fa2ace37
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Jyllandsgade 1A
6700 Esbjerg
Matrikel:
116 - Esbjerg Bygrunde
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
E/F ROYAL
Adresse:
Jyllandsgade 1A C2.
6700 Esbjerg
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
683220
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, Anmeldt Fysisk tilsyn 04-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status