Grunddata
CVR-nr:
25351290
Fagsystemnøgle:
3afce4d4-659c-4a08-b226-bdd923681eef
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Rørdalsvej 27
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
5vf - Aalborg Markjorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Jmo 2000 ApS
Adresse:
Møllebugtvej 9
7000 Fredericia
Telefon:
20487671
Email:
da@agrosupply.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 02-08-2016 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 27-01-2017 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 23-11-2018 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 07-12-2018 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 26-05-2020 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 04-06-2020 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 07-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslo-ven af JMO 2000 ApS 22-12-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis