Grunddata
CVR-nr:
56759514
Fagsystemnøgle:
985b6e6d-d142-400b-aaf3-fca0b4844562
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tårngårdsvej 17
6731 Tjæreborg
Matrikel:
5a - Solbjerg, Esbjerg Jorder
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
LEO PHARMA A/S
Adresse:
Industriparken 55
2750 Ballerup
Telefon:
44945888
Email:
loven-petfood@leo.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 27-05-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 19-11-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 02-03-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 02-06-2016 Meddelt Vis