Grelsminde aps
Grunddata
CVR-nr:
38749277
Fagsystemnøgle:
689e5f43-422c-4f40-b174-dd62b3a49ac7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mariagervej 499A
8981 Spentrup
Matrikel:
14 - Hvidsten By, Gassum
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Grelsminde ApS
Adresse:
Mariagervej 499A
8981 Spentrup
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
16 a stk 2 nr. 3 - Fjerkræhold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Fjerkræhold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har3) flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Randers Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 01-09-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 14-05-2018 Vis
Tilsyn efter § 7 Fysisk tilsyn 03-05-2018 Vis
Tilsyn efter § 7 Fysisk tilsyn 15-06-2018 Vis
Tilsyn efter § 7 Fysisk tilsyn 31-01-2018 Vis
Tilsyn efter § 7 Fysisk tilsyn 19-06-2018 Vis
Tilsyn efter § 7 Fysisk tilsyn 30-07-2018 Vis
Tilsyn efter § 7 Fysisk tilsyn 27-07-2018 Vis
Tilsyn efter § 7 Fysisk tilsyn 27-11-2018 Vis
Tilsyn efter § 7 Fysisk tilsyn 28-01-2019 Vis
Tilsyn efter § 7 Fysisk tilsyn 25-11-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 22-12-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 26-11-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 13-12-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 31-10-2016 Meddelt Vis
Indskærpelser 31-10-2016 Meddelt Vis
Indskærpelser 31-10-2016 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-12-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-12-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
revurderingsafgørelse 02-12-2009 Revurdering Bortfaldet/Ophævet Vis
klagenævnsafgøresle 27. april 2020 27-12-2012 Revurdering Bortfaldet/Ophævet Vis
kapitel 5 godkendelse 1990 27-09-1990 Miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
§ 16 a 15. sept 2020 15-09-2020 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis