Grunddata
CVR-nr:
11909272
P-nr:
1009263493
Fagsystemnøgle:
7a171ad9-faa9-4ef6-85f8-edbd8292f886
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Alsvej 29
8940 Randers SV
Matrikel:
8nn - Vorup By, Vorup
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467500
Myndighed
Miljømyndighed:
Randers Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 08-06-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 04-04-2018 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 04-05-2019 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 16-10-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 24-10-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 29-11-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis