Stena Recycling A/S
Grunddata
CVR-nr:
24208362
P-nr:
1017248614
Fagsystemnøgle:
98ec95db-49c6-4d31-9046-822bc9276956
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Anelystparken 51
8381 Tilst
Matrikel:
4a - True Todderup Mark, Brabrand
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 20-06-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 15-01-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse. Tidsbegrænset til 31. dec. 2016 12-07-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt. Ændring af indendørs oplagsmængder. 08-12-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt - Ændring af indendørs oplagsmængder 09-12-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Påklaget Vis
Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden - Tidsbegrænset til 31. maj 2017 22-12-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Stena Recycling A/S, Tilst. Tilllæg til miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden. Tidsbegrænset til 31.12.2017. 01-06-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Forlængelse af midlertidig godkendelse til udvidelse af driftstid 31-05-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt 03-08-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 21-11-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden tidsbegrænset til 1. januar 2020 19-06-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis