Søren Lundgaard
Grunddata
CVR-nr:
38266020
CHR-nr:
43224
Fagsystemnøgle:
c04215fc-9b2c-4f1f-b497-e916f5901771
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gl Darumvej 23
6740 Bramming
Matrikel:
50a - St. Darum By, Darum
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Søren Lundgaard
Adresse:
Gl Darumvej 23
6740 Bramming
Email:
sal@kvg-is.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 25-10-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 14-09-2017 Vis
Aktivt tilsyn §9, opfølgning Fysisk tilsyn 19-09-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-08-2019 Vis
Aktivt tilsyn §9, uheld Fysisk tilsyn 24-10-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 03-03-2020 Vis
Aktivt tilsyn §9, opfølgning Administrativt tilsyn 05-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 03-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 15-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 27-08-2020 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om miljøgodkendelse 14-11-2018
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Ansøgningen er indsendt
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse 03-08-2017 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Anmeldelse af råvarelager efter § 10 22-01-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Anmeldelse af råvarelager efter § 10 23-11-2018 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Afslag på ansøgning om miljøgodkendelse 15-03-2019 Meddelelse om afslag Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 16-05-2019 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Husdyrgodkendelse - ændring af husdyrbrug 07-02-2020 Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse Meddelt Vis