Skagen Cementstøberi og Oliesepareringsanlæg
Grunddata
CVR-nr:
83037814
P-nr:
1003207898
Fagsystemnøgle:
1484b046-19ed-4367-84a5-fc9b6cf04d60
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Drogden 3
9990 Skagen
Matrikel:
221af - Skagen Markjorder
Kommune:
Frederikshavn Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Biaktiviteter:
Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en årlig produktion på mindre end 20.000 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Frederikshavn Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsynsrapport Fysisk tilsyn 22-09-2015 Vis
Tilsynsrapport Fysisk tilsyn 22-09-2015 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 04-09-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 04-09-2018 Meddelt Vis