Herningværket
Grunddata
CVR-nr:
27446469
P-nr:
1017586528
Fagsystemnøgle:
fc1cddfe-f1e9-4118-aea6-03192892a858
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Miljøvej 6
7400 Herning
Matrikel:
17x - Lind By, Rind
Kommune:
Herning Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 01-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 18-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 29-10-2015 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 22-12-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af anlæg til røggaskøling inklusiv ny skorsten 21-09-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse vedr. forsøg med modtagelse og indfyring af vådt træflis 22-03-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
miljøgodkendelse til brændselsskift på hjælpekedel fra bioolie til naturgas 19-03-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering af miljøgodkendelser 17-08-2021 Revurdering Meddelt Vis
Store fyringsanlæg
Navn Type Faktiske kapacitet
Herningværket Kedel 296,2 MW Vis