Anlæg for afvanding af regnvandsslam
Grunddata
CVR-nr:
31774659
Fagsystemnøgle:
32600000002049
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
1fg - Lerchenborg Hgd., Årby
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
KALUNDBORG SPILDEVANDSANLÆG A/S
Adresse:
Telefon:
59571700
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
23-10-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 23-10-2017 Vis
28-05-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 28-05-2018 Vis
14-12-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 14-12-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 09-11-2022 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 24-01-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 10-11-2022 Efterkommet Vis