Finn Koldborg Pedersen
Grunddata
CVR-nr:
12442645
Fagsystemnøgle:
78710000000445
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Højstrupvej 106
7742 Vesløs
Matrikel:
11a - Øsløs By, Øsløs
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
FINN PEDERSEN
Adresse:
Højstrupvej 106
7742 Vesløs
Telefon:
97993595
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Myndigheden har fastsat emisssionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner:
20-06-2019
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis, varslet Fysisk tilsyn 19-12-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 28-02-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 19-03-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 12 Miljøgodkendelse - Malkekvæg 17-12-2007 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
§ 12-tillæg til miljøgodkendelse, Kvæg 20-06-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis