Helge Nielsen
Grunddata
CVR-nr:
37466727
P-nr:
1003538402
CHR-nr:
105506
Fagsystemnøgle:
6d86393e-dc45-4422-ac03-341cdeb80c44
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Flintingevej 18
4891 Toreby L
Matrikel:
1a - Flintinge By, Toreby
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i husdyrgodkendelsesbekendtørelse nr. 916 af 23. juni 2017 § 7 nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold, Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk 1, nr. 5
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Akut tilsyn Administrativt tilsyn 06-04-2017 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 10-04-2017 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 20-04-2017 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 26-04-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 12-10-2017 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 17-10-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 24-05-2016 Vis
Tils.i forb.m.klage Fysisk tilsyn 14-11-2017 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 20-11-2017 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 27-11-2017 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 30-05-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 11-06-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 19-03-2019 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 25-03-2019 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 23-04-2019 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 08-05-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 04-11-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 06-04-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 12-10-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-03-2019 Meddelt Vis