Grunddata
CVR-nr:
40155155
CHR-nr:
94670
Fagsystemnøgle:
8354bd25-0121-4221-98cb-c87398230ab9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Torkilstrupvej 20
4863 Eskildstrup
Matrikel:
4a - Torkilstrup By, Torkilstrup
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Dukkerupvej 2
4850 Stubbekøbing
Email:
anders@kappelseje.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 29-09-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 30-09-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 03-10-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 03-10-2019 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
§ 16 b tilladelse til svinebesætning på Torkilstrupvej 20, 4863 Eskilstrup 25-03-2019
Ansøgning om husdyrtilladelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 b miljøtilladelse til svinebesætning på Torkilstrupvej 20, 4863 Eskilstrup 12-04-2019 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Tilladelse til opførelse af kornsilo på Torkilstrupvej 20 25-05-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis