Vestjysk Industrilakering A/S
Grunddata
CVR-nr:
57372710
P-nr:
1002061164
Fagsystemnøgle:
c23c2cbb-347c-4e31-9765-d1e7341737b2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Industrivej 4
6900 Skjern
Matrikel:
5ax - Engsig, Skjern Jorder
Kommune:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
A 203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af bilag 1, punkt 6.7.
Biaktiviteter:
A 202. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m3, men over 5 m3. Er behandlingkarrenes volumen større end 30 m3, kan din aktivitet være omfattet af punkt 2. Gå tilbage til oversigten, og find frem til 2.6.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Ringkøbing-Skjern Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 05-12-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 12-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Ændring af vilkår og tillæg til mijøgodkendelse ved etablering af nyt forbehandlingsanlæg og pulverlakeringsanlæg, Vestjysk Industrilakering A/S 07-09-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Ændring af vilkår i miljøgodkendelse 25-03-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis