Miljøanlæg Trynbakke
Grunddata
CVR-nr:
23264757
P-nr:
1009482748
Fagsystemnøgle:
fe079a33-bd37-4fbf-a005-5a6dd8ecfd10
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Trynbakkevej 5
9881 Bindslev
Matrikel:
7d - Nr. Bindslev By, Bindslev
Kommune:
Hjørring Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-10-2016 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 02-10-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 02-10-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-07-2021 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 20-05-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 21-06-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Udvidelse af Miljøanlæg Trynbakke 23-07-2012 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Godkendelse af specialdepot 13-05-1997 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Overgangsplan 22-11-2006 Revurdering Meddelt Vis