Time2wash - OPHØRT
Grunddata
CVR-nr:
38231480
P-nr:
1027241987
Fagsystemnøgle:
a5c40861-dffc-47c0-8d87-b38bc9ad6dfc
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Østergården 62, 2, tv
2635 Ishøj
Matrikel:
16a - Ishøj By, Ishøj
Kommune:
Ishøj Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
452010
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 14-06-2021 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 14-07-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 13-09-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 28-10-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 21-06-2021 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 16-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud 29-08-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelser 23-11-2022 Efterkommet Vis