Rectus Nordic ApS
Grunddata
CVR-nr:
39019248
P-nr:
1022938084
Fagsystemnøgle:
736c2414-bc86-4fdc-b6a7-e7b108f4b828
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Møgelgårdsvej 11
8520 Lystrup
Matrikel:
1az - Lystrup By, Elsted
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
464620
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 14-06-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 22-06-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt, modtagelse og oplagring af amalgamholdigt farligt affald fra tandlæger m.m. 05-12-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis