Århus Vest Varmecentral
Grunddata
CVR-nr:
40844244
Fagsystemnøgle:
e9d96ffc-92d2-44d9-8324-51c0cf0fc23e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Rydevænget 2
8210 Århus V
Matrikel:
6e - Brendstrup By, Tilst
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 19-06-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status