Grunddata
CVR-nr:
37542784
Fagsystemnøgle:
13367b54-6e07-4721-b64d-43a08809145d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nørredybet 12
9220 Aalborg Øst
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Per Aarsleff A/S
Adresse:
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
Email:
info@aarsleff.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status