H.E.Nielsen ApS
Grunddata
CVR-nr:
87590518
P-nr:
1002774601
Fagsystemnøgle:
2bc03ebc-030f-4a22-8335-87fcb4893354
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tigervej 4
4600 Køge
Matrikel:
11re - Køge Markjorder
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - på baggrund af klage mv. Fysisk tilsyn 09-06-2016 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 11-07-2016 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 21-11-2016 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 14-09-2018 Vis
Kampagnetilsyn 1 Administrativt tilsyn 24-11-2016 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 20-09-2019 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 19-08-2020 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 05-10-2020 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 20-08-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 30-06-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til drift af sorteringsanlæg for containeraffald på ejendommene Tigervej 2-4 og Glentevej 49, Køge Kommune 03-12-1993 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis