Grunddata
CVR-nr:
14760504
P-nr:
1008875339
Fagsystemnøgle:
7a43d219-07e7-40d4-8065-cf7253424495
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hjermvej 19
7500 Holstebro
Matrikel:
7f - Måbjerg, Holstebro Jorder
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 24-11-2017 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 15-11-2018 Vis
Basistilsyn på virksomhed Fysisk tilsyn 15-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til Miljøgodkendelse og Screeningsafgørelse af udvidelse af modtagehal 07-05-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis