Welcon A/S /MWcoat A/S
Grunddata
CVR-nr:
31491401
P-nr:
1014501580
Fagsystemnøgle:
0c3b011a-327d-481d-9f6b-b10d15d457e6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vejlevej 270
7323 Give
Matrikel:
4i - Svindbæk By, Thyregod
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Maskinværksteder med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover mv.
Biaktiviteter:
6.7. Behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på appretering, påtrykning, påføring af overfladelag, affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning, med en forbrugskapacitet med hensyn til opløsningsmiddel på mere end 150 kg/time eller mere end 200 tons/år. Er kapaciteten lig med eller mindre end ovenfor angivet, kan aktiviteten være omfattet af punkt D eller E. Gå tilbage til oversigten, og find frem til E 215.
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
BAT-konklusioner:
Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler  (Surface Treatment Using Organic Solvents, STS)
Virksomhedsgruppe:
Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b)
Branchekode:
251100
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Ja
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Prioriteret Fysisk tilsyn 05-10-2016 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 05-12-2017 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 13-11-2018 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 30-10-2019 Vis
Prioriteret Administrativt tilsyn 01-12-2019 Vis
Kampagne 2016 tilsyn Fysisk tilsyn 05-10-2016 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 05-11-2020 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 14-12-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 09-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-11-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Dispensation jf Maskinværkstedsbekendtgørelsens §37 19-03-2018 Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. Meddelt Vis
Afgørelse om basistilstandsrapport 25-03-2022 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til MWcoat A/S og Welcon A/S 05-07-2023 Miljøgodkendelse Meddelt Vis