Risiko & UN Koder

Enkeltopslag

Anvend enkeltopslag på transportkoder for at finde oplysninger om specifikke risikostoffer.

Quick Guide

Her kan du download en Quick Guide til Transportkoder.

Batchopslag

Anvend batchopslag til beregning af risikokategori over en samling af risikostoffer.