Batchopslag

Udvælg Batch inputfil (CSV format)

Ryd

Udvælg Batch inputfil (CSV format) tilvenstre og tryk "Beregn tærskelværdier og sumformel".

De fundne indplaceringer og beregnede sumformler er vejledende og vil ikke kunne stå alene. Miljøstyrelsen gemmer ingen data i forbindelse med opslag på denne hjemmeside.

Tryk her for at downloade skabelon for input (UTF-8)