Tilsyn - Basis tilsyn, anmeldt
Tilsyn - Basis tilsyn, anmeldt
Titel:
Basis tilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
e7a555d9-ad7d-4df6-891b-d6dc9803697c
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
26-11-2020
Virksomhed
Navn:
Torben Clausen A/S
CVR-nr:
14163581
P-nr:
1000691346
Hovedaktivitet:
5.3.b.ii) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Oksbølvej 14
6100 Haderslev
Matrikel:
17 - Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev

Myndighed Myndigheder
Adresse
Gåskærgade 26
6100 Haderslev
Kontakt
Telefon:
74343434
Email:
post@haderslev.dk
Hjemmeside:
www.haderslev.dk/
Parter
Adresse
Oksbølvej 14
6100 Haderslev
Adresse
Gåskærgade 26
6100 Haderslev
Kontakt
Telefon:
74343434
Email:
post@haderslev.dk
Hjemmeside:
www.haderslev.dk/
Offentliggørelser
Dato Overskrift
26-11-2020 00:00 Torben Clausen A/S : Offentliggørelse af tilsynsrapport Se detaljer
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
17-11-2020
Håndhævelser
Type Dato