Torben Clausen A/S
Grunddata
CVR-nr:
14163581
P-nr:
1000691346
Fagsystemnøgle:
9acb4f1b-fa2c-4701-8c3e-76beb4858e11
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Oksbølvej 14
6100 Haderslev
Matrikel:
17 - Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev
Kommune:
Haderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.ii) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
439990
Myndighed
Miljømyndighed:
Haderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Kampagne tilsyn - 2017 - Industri Fysisk tilsyn 01-06-2017 Vis
Basis tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-11-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 17-01-2019 Vis
Tilsyn efter § 9 Fysisk tilsyn 15-07-2019 Vis
Tilsyn efter § 9 Fysisk tilsyn 17-09-2020 Vis
Basis tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 17-11-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 16-11-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 14-12-2022 Vis
Basis tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-12-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 27-11-2017 Meddelt Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse for modtagelse af renovationsaffald m.v. 30-09-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse - miljøgodkendelse 17-08-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse - Tillæg til miljøgodkendelse 02-09-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse for opbevaring og behandling af arsen/kreosot behandlet affaldstræ 22-05-2018 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse og revurdering af eksisterende miljøgodkendelser 17-04-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse til omlastning af madaffald 02-06-2022 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis