Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Titel:
Basistilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
500c926e-ed7e-43ff-a668-50a42d098a53
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
16-12-2020
Virksomhed
Navn:
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
CVR-nr:
29189420
P-nr:
1013783574
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Rørdalsvej 111B
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
4b - Ø. Sundby, Aalborg Jorder

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Rørdalsvej 111B
9220 Aalborg Øst
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
16-12-2020 00:00 Affalds- og Genbrugscenter Rørdal: Offentliggørelse af tilsynsrapport Se detaljer
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
28-10-2020
Håndhævelser
Type Dato