Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
Grunddata
CVR-nr:
29189420
P-nr:
1013783574
Fagsystemnøgle:
1ad39131-481d-4253-a53f-c46000fb3f88
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Rørdalsvej 111B
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
4b - Ø. Sundby, Aalborg Jorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-07-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 02-02-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 02-02-2017 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 12-06-2017 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 17-07-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 04-02-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revision af miljøgodkendelse 12-12-2006 Revurdering Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 11-06-2008 Miljøgodkendelse Meddelt Vis