Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Titel:
Basistilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
2108532d-ed77-4a54-8c71-950ceb090019
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
06-01-2021
Virksomhed
Navn:
Lystrupvej Losseplads
CVR-nr:
55133018
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Lystrupvej 100
8240 Risskov
Matrikel:
6am - Vejlby By, Ellevang

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Lystrupvej 100
8240 Risskov
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
06-01-2021 00:00 Lystrupvej Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport fra basistilsyn 2019 Se detaljer
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
07-05-2019
Håndhævelser
Type Dato