Lystrupvej Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
55133018
Fagsystemnøgle:
8b243f73-403a-492d-9bc7-6a88181ee9f6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lystrupvej 100
8240 Risskov
Matrikel:
6am - Vejlby By, Ellevang
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Aarhus Kommune
Adresse:
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Telefon:
89402000
Email:
Borgerservice@aarhus.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 25-11-2016 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 25-06-2015 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-11-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-06-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 07-05-2019 Vis
Kampagne 1, 2019: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 07-05-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-05-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-05-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 31-05-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status