Afgørelse - Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16/19, 4600 Køge, Tillæg 1
Afgørelse - Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16/19, 4600 Køge, Tillæg 1
Titel:
Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16/19, 4600 Køge, Tillæg 1
Fagsystemsnøgle:
28cfe2be-31fa-4445-ac0b-314a5434313b
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
25-11-2019
Virksomhed
Navn:
STENA Recycling A/S
CVR-nr:
24208362
P-nr:
1006408736
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Nordhavnsvej 16
4600 Køge
Matrikel:
313i - Køge Bygrunde

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
56676767
Email:
raadhus@koege.dk
Hjemmeside:
www.koege.dk
Parter
Adresse
Adresse
Kontakt
Telefon:
56676767
Email:
raadhus@koege.dk
Hjemmeside:
www.koege.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
25-11-2019 00:00 Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16/19, 4600 Køge Tillæg 1 Se detaljer
Afgørelsesinformation
Type:
Tillæg til miljøgodkendelse
Status:
Bortfaldet/Ophævet
Dato for modtaget afgørelse:
25-11-2019