STENA Recycling A/S
Grunddata
CVR-nr:
24208362
P-nr:
1006408736
Fagsystemnøgle:
1ef69c6b-9ae1-4f6a-a9c4-0f5b6c7d014e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nordhavnsvej 16
4600 Køge
Matrikel:
313i - Køge Bygrunde
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
BAT-konklusioner:
Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 27-10-2016 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 21-11-2018 Vis
Tilsyn i forbindelse m. andet Fysisk tilsyn 07-05-2019 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 10-01-2020 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 08-11-2021 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 07-04-2022 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 05-12-2023 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 30-04-2024 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 01-05-2024 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 02-05-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 28-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 28-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 28-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 28-01-2019 Andre forhold Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Køge 04-05-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Stena afgørelse om spildevand 25-11-2019 Spildevandstilladelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16/19, 4600 Køge, Tillæg 1 25-11-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16/19, 4600 Køge, Tillæg 2 05-03-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg 4 Stena REcycling A/S oktober 2023 26-10-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16/19, 4600 Køge, Tillæg 3 - kabelskræller 01-06-2022 Tillæg til miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Tillæg 5 Miljøgodkendelse af oplag og udskibning af formateriale på kaj 50 for Stena Recycling A/S. 23-05-2024 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis