Afgørelse - 21-11-2017 00:00:00, Godkendelse, suppl., MBL. kap. 5, listevirks.
Afgørelse - 21-11-2017 00:00:00, Godkendelse, suppl., MBL. kap. 5, listevirks.
Titel:
21-11-2017 00:00:00, Godkendelse, suppl., MBL. kap. 5, listevirks.
Fagsystemsnøgle:
79100000030299
Type:
Afgørelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Stoholm Skrot & Autoophug
CVR-nr:
33570058
P-nr:
1022051748
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
feldingbjergvej 23
7850 Stoholm Jyll

Myndighed Myndigheder
Adresse
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Kontakt
Telefon:
87878787
Email:
viborg@viborg.dk
Hjemmeside:
www.viborg.dk
Parter
Adresse
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Kontakt
Telefon:
87878787
Email:
viborg@viborg.dk
Hjemmeside:
www.viborg.dk
Adresse
feldingbjergvej 23
7850 Stoholm Jyll
Afgørelsesinformation
Type:
Tillæg til miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
21-11-2017