Håndhævelse - Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b
Håndhævelse - Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b
Titel:
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b
Fagsystemsnøgle:
edc22d29-6b7b-4f39-8a89-8651b12a7d64
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Måde Deponi - Deponi Syd I/S
CVR-nr:
33343795
P-nr:
1017515949
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Mådevej 99
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
5n - Måde, Esbjerg Jorder

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Mådevej 99
6705 Esbjerg Ø
Håndhævelser
Titel Dato Konklusion på håndhævelse Vedrører anlægstype Anlæg Vedrører krav
Påbud 31-08-2020 Efterkommet