Måde Deponi - Deponi Syd I/S
Grunddata
CVR-nr:
33343795
P-nr:
1017515949
Fagsystemnøgle:
d93ebeb8-a6f2-40d0-a32a-48ce6ef7006c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mådevej 99
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
5n - Måde, Esbjerg Jorder
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 19-10-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 24-04-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-10-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 04-04-2014 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 17-04-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 29-08-2019 Vis
Kampagne 1, 2019: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 29-08-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-04-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 18-10-2019 Vis
Tilsyn, godkendelse og revurdering Fysisk tilsyn 29-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 31-08-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 25-05-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Revurdering 24-04-2014 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - etablering af ny enhed 4A til blandet affald 28-02-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis