Tilsyn - Tilsyn, godkendelse og revurdering
Tilsyn - Tilsyn, godkendelse og revurdering
Titel:
Tilsyn, godkendelse og revurdering
Fagsystemsnøgle:
a95f018a-0f03-46d4-8ad6-3c7ddf70c2a8
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
13-11-2020
Virksomhed
Navn:
Måde Deponi - Deponi Syd I/S
CVR-nr:
33343795
P-nr:
1017515949
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Mådevej 99
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
5n - Måde, Esbjerg Jorder

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Mådevej 99
6705 Esbjerg Ø
Offentliggørelser
Dato Overskrift
13-11-2020 00:00 Måde Deponi - Deponi Syd I/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport Se detaljer
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
§9 tilsyn
Tilsynsdato:
29-09-2020
Håndhævelser
Type Dato