Afgørelse - Revurdering
Afgørelse - Revurdering
Titel:
Revurdering
Fagsystemsnøgle:
205660de-31f4-4919-9ea2-96224f7c9b4d
Type:
Afgørelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Måde Deponi - Deponi Syd I/S
CVR-nr:
33343795
P-nr:
1017515949
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Sagsadresse
Mådevej 99
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
5n - Måde, Esbjerg Jorder

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Mådevej 99
6705 Esbjerg Ø
Afgørelsesinformation
Type:
Revurdering
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
24-04-2014