Tilsyn - Prioriteret tilsyn, anmeldt
Tilsyn - Prioriteret tilsyn, anmeldt
Titel:
Prioriteret tilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
983e0ace-a6c7-4c2a-a864-33ad16f50218
Type:
Tilsyn
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Glesborg Losseplads
CVR-nr:
29189986
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Kastbjergvej 6A
8585 Glesborg

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Kastbjergvej 6A
8585 Glesborg
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Administrativt tilsyn
Tilsynskategori:
Prioriteret tilsyn
Tilsynsdato:
03-03-2021
Håndhævelser
Type Dato