Glesborg Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
29189986
Fagsystemnøgle:
9c97dca3-6acb-4a57-96f0-f3397eae1d10
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kastbjergvej 6A
8585 Glesborg
Matrikel:
7h - Selkær By, Kastbjerg
Kommune:
Norddjurs Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Norddjurs kommune
Adresse:
Torvet 3
8500 Grenaa
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 03-05-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 03-05-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-03-2021 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status