Afgørelse - Revurdering af og tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af Naturbiogas Tværmose
Afgørelse - Revurdering af og tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af Naturbiogas Tværmose
Titel:
Revurdering af og tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af Naturbiogas Tværmose
Fagsystemsnøgle:
4656bc80-5995-46b3-9de7-8d1fa5384d82
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Naturbiogas Tværmose ApS
CVR-nr:
39462885
P-nr:
1023496166
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, hvorunder aktiviteten i) Biologisk behandling finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Sagsadresse
Tværmosevej 15A
7830 Vinderup
Matrikel:
6e - Ejsing By, Ejsing

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Parter
Adresse
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Afgørelsesinformation
Type:
Revurdering
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
08-02-2022