Naturbiogas Tværmose ApS
Grunddata
CVR-nr:
39462885
P-nr:
1023496166
Fagsystemnøgle:
2292e36d-0fc0-4ff1-ab74-b7d12287ad56
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tværmosevej 15B
7830 Vinderup
Matrikel:
6æ - Ejsing By, Ejsing
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, hvorunder aktiviteten i) Biologisk behandling finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
BAT-konklusioner:
Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
352100
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - endnu ikke etableret Administrativt tilsyn 09-12-2021 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 02-02-2023 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 20-12-2022 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 06-07-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 09-10-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 13-11-2023 Vis
§9 tilsyn - klagetilsyn med lugtforholdene Fysisk tilsyn 27-11-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 22-11-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 30-11-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 15-12-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 08-02-2024 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 11-01-2024 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 16-01-2024 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 15-02-2024 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 01-02-2024 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 29-01-2024 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 06-02-2024 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 27-02-2023 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 29-12-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 17-12-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 14-02-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 02-02-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 02-02-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 02-02-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 02-02-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 02-02-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 02-02-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 02-02-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-10-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-03-2024 Meddelt Vis
Indskærpelse 20-03-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-03-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-03-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-03-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-03-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-03-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-03-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-03-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse vedr. vilkår 33 i miljøgodkendelse 20-03-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-02-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-02-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-02-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-02-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-02-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-02-2024 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-11-2023 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse 19-06-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 19-06-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering af og tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af Naturbiogas Tværmose 08-02-2022 Revurdering Meddelt Vis
MILJØGODKENDELSE af biogasanlæg Ejsing Biogas Vinderupvej 26, 7830 Vinderup 05-03-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
VVM-Afgørelse 19-06-2023 VVM-Afgørelse Meddelt Vis