Tilsyn - §9 tilsyn
Tilsyn - §9 tilsyn
Titel:
§9 tilsyn
Fagsystemsnøgle:
1e8792a3-8747-41ea-bdfc-ee4cd99a51e8
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Naturbiogas Tværmose ApS
CVR-nr:
39462885
P-nr:
1023496166
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, hvorunder aktiviteten i) Biologisk behandling finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Tværmosevej 15B
7830 Vinderup
Matrikel:
6æ - Ejsing By, Ejsing

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Adresse
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
§9 tilsyn
Tilsynsdato:
02-02-2023
Baggrund for tilsyn:
Klage
Antal markstakke:
0 (d. 02-02-2023)
Håndhævelser
Type Dato
Indskærpelse 02-02-2023
Indskærpelse 02-02-2023
Indskærpelse 02-02-2023
Indskærpelse 02-02-2023
Indskærpelse 02-02-2023
Indskærpelse 02-02-2023
Indskærpelse 02-02-2023