Afgørelse - Revurderet og tillæg til miljøgodkendelse (øget oplag af affaldsoplag).
Afgørelse - Revurderet og tillæg til miljøgodkendelse (øget oplag af affaldsoplag).
Titel:
Revurderet og tillæg til miljøgodkendelse (øget oplag af affaldsoplag).
Fagsystemsnøgle:
84ad7712-693a-47af-bf09-b973308930f7
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
25-07-2016
Virksomhed
Navn:
AB SKOVSERVICE V/CARSTEN VILLADSEN
CVR-nr:
19486133
P-nr:
1003836607
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Sagsadresse
Bækgårdvej 5
7500 Holstebro
Matrikel:
3a - Den østlige Del, Borbjerg

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Parter
Adresse
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
25-07-2016 00:00 Revurderet og tillæg til miljøgodkendelse (øget oplag af affaldsoplag). Se detaljer
Afgørelsesinformation
Type:
Revurdering
Status:
Bortfaldet/Ophævet
Dato for modtaget afgørelse:
25-07-2016
Basistilstandsrapport:
Rapportkrav ikke afklaret eller rapport ikke udarbejdet