AB SKOVSERVICE V/CARSTEN VILLADSEN
Grunddata
CVR-nr:
19486133
P-nr:
1003836607
Fagsystemnøgle:
1b5c5b9e-a484-40ce-86dc-4d1994e47b0d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
3a - Den østlige Del, Borbjerg
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
BAT-konklusioner:
Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
24000
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 22-12-2016 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 22-12-2016 Vis
Kampagnetilsyn virksomhed Fysisk tilsyn 22-12-2016 Vis
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 24-10-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 19-11-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 28-10-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 25-08-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 28-10-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-10-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-10-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af miljøgodkendelse 07-01-2022 Revurdering Meddelt Vis
Revurderet og tillæg til miljøgodkendelse (øget oplag af affaldsoplag). 25-07-2016 Revurdering Bortfaldet/Ophævet Vis