AB SKOVSERVICE V/CARSTEN VILLADSEN
Grunddata
CVR-nr:
19486133
P-nr:
1003836607
Fagsystemnøgle:
1b5c5b9e-a484-40ce-86dc-4d1994e47b0d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bækgårdvej 5
7500 Holstebro
Matrikel:
3a - Den østlige Del, Borbjerg
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
24000
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 22-12-2016 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 22-12-2016 Vis
Kampagnetilsyn virksomhed Fysisk tilsyn 22-12-2016 Vis
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 24-10-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 19-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
REVURDERET MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING ab Skovservice 25-07-2016 Revurdering Meddelt Vis