Afgørelse - MILJØGODKENDELSE af biogasanlæg Ejsing Biogas Vinderupvej 26, 7830 Vinderup
Afgørelse - MILJØGODKENDELSE af biogasanlæg Ejsing Biogas Vinderupvej 26, 7830 Vinderup
Titel:
MILJØGODKENDELSE af biogasanlæg Ejsing Biogas Vinderupvej 26, 7830 Vinderup
Fagsystemsnøgle:
566d8c5f-1e05-4f48-8583-700b84d1d115
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
05-05-2018
Virksomhed
Navn:
Naturbiogas Tværmose ApS
CVR-nr:
39462885
P-nr:
1023496166
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, hvorunder aktiviteten i) Biologisk behandling finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Sagsadresse
Tværmosevej 15A
7830 Vinderup
Matrikel:
6ø - Ejsing By, Ejsing

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Parter
Adresse
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
05-05-2018 00:00 MILJØGODKENDELSE af biogasanlæg Ejsing Biogas Vinderupvej 26, 7830 Vinderup Se detaljer
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
05-03-2018
Basistilstandsrapport:
Rapportkrav ikke afklaret eller rapport ikke udarbejdet