Afgørelse - Miljøgodkendelse Combineering Materials ApS
Afgørelse - Miljøgodkendelse Combineering Materials ApS
Titel:
Miljøgodkendelse Combineering Materials ApS
Fagsystemsnøgle:
0fe1acd7-c757-4625-9891-2a7e87043220
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Combineering Materials ApS
CVR-nr:
37857327
P-nr:
1028152783
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Københavnsvej 344
4760 Vordingborg
Matrikel:
101 - Ørslev By, Ørslev

Myndighed Myndigheder
Adresse
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Kontakt
Telefon:
55363636
Email:
post@vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.vordingborg.dk
Parter
Adresse
Københavnsvej 344
4760 Vordingborg
Adresse
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Kontakt
Telefon:
55363636
Email:
post@vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.vordingborg.dk
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
07-10-2022
Basistilstandsrapport:
Rapport ikke krævet