Håndhævelse - Påbud
Håndhævelse - Påbud
Titel:
Påbud
Fagsystemsnøgle:
7d224f4f-59c3-448e-be4a-541767ac1f99
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Ankerstedet
CVR-nr:
41272589
P-nr:
1024229366
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Bådehavnen 8
4600 Køge
Matrikel:
11uu - Køge Markjorder

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
56676767
Email:
raadhus@koege.dk
Hjemmeside:
www.koege.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
56676767
Email:
raadhus@koege.dk
Hjemmeside:
www.koege.dk
Adresse
Håndhævelser
Titel Dato Konklusion på håndhævelse Vedrører anlægstype Anlæg Vedrører krav
Påbud 31-10-2022 Meddelt