Grunddata
CVR-nr:
41272589
P-nr:
1024229366
Fagsystemnøgle:
01185105-886d-4923-b9d9-04d697393226
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bådehavnen 8
4600 Køge
Matrikel:
11uu - Køge Markjorder
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
561010
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn i forbindelse m. andet Fysisk tilsyn 26-07-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud 31-10-2022 Meddelt Vis
Påbud 24-03-2023 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-11-2023 Efterkommet Vis
Påbud 08-04-2024 Meddelt Vis