Afgørelse - Miljøgodkendelse af Vognmand & Entreprenør DBM ApS V./ Nick M. H. Laursen
Afgørelse - Miljøgodkendelse af Vognmand & Entreprenør DBM ApS V./ Nick M. H. Laursen
Titel:
Miljøgodkendelse af Vognmand & Entreprenør DBM ApS V./ Nick M. H. Laursen
Fagsystemsnøgle:
3a03baba-9550-4484-a41c-a3a98c7eab6e
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
09-08-2022
Virksomhed
Navn:
Vognmand & Entreprenør DBM ApS
CVR-nr:
36444045
P-nr:
1019924498
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Sagsadresse
Hedemølle Industrivej 6
8850 Bjerringbro
Matrikel:
12ak - Hjermind By, Hjermind

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
87878787
Email:
viborg@viborg.dk
Hjemmeside:
www.viborg.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
87878787
Email:
viborg@viborg.dk
Hjemmeside:
www.viborg.dk
Adresse
Offentliggørelser
Dato Overskrift
09-08-2022 00:00 Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 Se detaljer
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
09-08-2022
Basistilstandsrapport:
Rapportkrav ikke afklaret eller rapport ikke udarbejdet